Werk & kanker

Weer gaan werken na of bij kanker, daar komt veel bij kijken. Voor de werknemer alsook voor de werkgever. Betrokken en deskundige begeleiding bij herstel en terugkeer naar werk is hierbij van groot belang.

Op ervaringsgerichte wijze kan ik u, al vroegtijdig in het traject, ondersteunen bij vragen in geval van kanker.

Mijn ervaring van meer dan 30 jaar in arbeidsbemiddeling, re-integratie, (job)coaching, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding en de nodige eigen levenslessen voelt rijk. Vanaf 2016 zet ik alle (ook nieuwe) ervaringen graag in ten behoeve van specifieke dienstverlening rond ‘werk en kanker’.

Dienstverlening

Mijn dienstverlening zet ik graag in ten behoeve van ondersteuning bij ’terug naar werk of in eigen bedrijf’. Als adviseur en als coach ‘op maat’ in individuele re-integratietrajecten.

De combinatie van werk en (herstel van) kanker roept vaak vragen op ten aanzien van:

 • Belasting/ belastbaarheid
 • Re-integreren (wanneer, wat en hoe)
 • Mogelijkheden behoud eigen functie/bedrijf of andere functie intern of extern
 • Wie zijn de betrokkenen en wat is ieders rol…

In de benaderingswijze met betrekking tot coaching van werknemer of zelfstandige (= coachee) staat de eigen regie centraal. Hierbij worden de drijfveren, kwaliteiten, kennis en kunde van de coachee al uitgangspunt genomen. Het gaat erom dat er een realistisch beeld ontstaat in mogelijkheden ten aanzien van werkhervatting, voor de korte en de lange termijn.

Voor wie:

 • Voor werknemers met kanker bij wie ondersteuningsbehoefte bestaat bij het proces terug naar eigen en of ander werk.
 • Voor zelfstandig ondernemers met kanker bij wie ondersteuningsbehoefte bestaat bij het proces terug in het eigen bedrijf.
 • Voor werkgevers een adviespunt betreffende adequate re-integratie-begeleiding van een werknemer met kanker.

Wat bied ik aan:

 • Individuele coaching werknemer.
 • Begeleiding werkgever/leidinggevende bij een proces van eenvoudige en integrale aanpak op maat.
 • Adviseren en waar nodig begeleiden bij uitvoering van casemanagement en re-integratie.
 • Adviseren over noodzakelijk in te zetten interventies gericht op herstelbevordering en (duurzame) werkhervatting.
 • Begeleiding van ronde-tafel-gesprekken met collega’s van de betrokken werknemer.
 • Organiseren groepsgerichte workshops.

Ervaring

De ervaring in de afgelopen 28 jaar met arbeidsbemiddeling, re-integratie, (job)coaching, verzuimmanagement en verzuimbegeleiding zet Anke Vlaming al langere tijd in ten behoeve van specifieke dienstverlening rond ‘werk en kanker’, nu onder mijn huidige bedrijfsnaam.
Mijn eerdere ervaring hierin heb ik opgedaan samen met mijn toenmalige compagnon Amandus Boelens van 2015 t/m medio 2022 in ‘Cabane Werkt’. Amandus heeft deze dienstverlening voortgezet onder zijn eigen bedrijfsnaam Amantis.

De combinatie van werk en (herstel van) kanker roept vaak vragen op ten aanzien van:

 • Belasting/belastbaarheid
 • Re-integreren (wanneer, wat en hoe)
 • Mogelijkheden behoud eigen functie of andere functie (huidige/nieuwe werkgever)
 • Wie zijn de betrokkenen en wat is ieders rol ….