Werk & kanker

Weer gaan werken na of bij kanker, daar komt veel bij kijken. Voor de werknemer alsook voor de werkgever. Betrokken en deskundige begeleiding bij herstel en terugkeer naar werk is hierbij van groot belang.

Op ervaringsgerichte wijze kan Cabane Werkt! u al vroegtijdig ondersteunen bij werkgerelateerde vragen in geval van kanker.

Dienstverlening

Terug naar werk bij kanker

Cabane Werkt! is met ingang van 1 juli 2018 een dienstverlenings-onderdeel van PreGo-Verzuimpreventie (www.av-prego.nl) en Amantis (www.amantis.nl). Cabane Werkt! bestaat als professionele dienstverlening al vanaf 2016.

Cabane Werkt! coacht en adviseert werknemers en zelfstandigen die met kanker zijn geconfronteerd bij hun terugkeer in het werk/bedrijf. Ook organiseert Cabane Werkt! op aanvraag workshops op maat voor zelfstandig ondernemers en werknemers in loondienst. Cabane werkt! ondersteunt ook werkgevers in de begeleiding van werknemers met kanker.

Cabane werkt! is er voor werknemers, zelfstandig ondernemers en werkgevers;

 • Voor werknemers met kanker een ondersteuningsvorm in het proces terug naar eigen en/of ander werk.
 • Voor zelfstandige ondernemers een denktank-vorm waarbij jouw eigen wijze van je staande houden in het eigen bedrijf worden belicht.
 • Voor werkgevers een adviespunt betreffende een adequate begeleiding van werknemers met kanker alsook collega’s/team.

De activiteiten welke worden aangeboden rond werk en kanker zijn:

 • Individuele coaching werknemer
 • Groepsgerichte workshops
 • Begeleiden werkgever/leidinggevende bij proces van eenduidige, integrale aanpak op maat.
 • Adviseren en waar nodig begeleiden bij uitvoering casemanagementschap en re-integratie.
 • Adviseren over noodzakelijk in te zetten interventies gericht op duurzame werkhervatting.
 • Begeleiden van rondetafelgesprekken met collega’s van betrokken werknemers.

Ervaring

De ervaring in de afgelopen 28 jaar met arbeidsbemiddeling, re-integratie, (job)coaching, verzuimmanagement en verzuimbegeleiding zet Anke Vlaming nu in ten behoeve van specifieke dienstverlening rond ‘werk en kanker’.

De combinatie van werk en (herstel van) kanker roept vaak vragen op ten aanzien van:

 • Belasting/belastbaarheid
 • Re-integreren (wanneer, wat en hoe)
 • Mogelijkheden behoud eigen functie of andere functie (huidige/nieuwe werkgever)
 • Wie zijn de betrokkenen en wat is ieders rol ….

In de benaderingswijze met betrekking tot coaching van de werknemer staat de eigen regie centraal. Hierbij nemen we de drijfveren, kwaliteiten, kennis en kunde van de werknemer als uitgangspunt.
Het gaat erom dat er een realistisch beeld ontstaat in mogelijkheden ten aanzien van werkhervatting, voor de korte en lange termijn. Over een passende (proces)begeleidingsvorm gaan we graag met u in gesprek.